Revalidatie & Re-integratie

REVALIDATIE & RE-INTEGRATIE

Wantveld Fysiotherapie levert ook revalidatie- en re-integratieprogramma’s. Hiervoor werken wij samen met twee landelijke organisaties: OCA en Fysergo.

Voor het maken van een afspraak kun je contact opnemen met Ellen van der Meij (assistent coördinator). Zij is van maandag tot en met donderdag van 08:00 tot 12:30 bereikbaar via 071-364 70 12 of info@oca-noordwijk.nl  (via de e-mail kunnen afspraken niet ingepland of afgezegd worden).

OCA

OCA Zorg is een Instelling voor Medisch Specialistische Zorg (MSZ) en verzorgt poliklinische revalidatieprogramma’s. De programma’s zijn altijd multidisciplinair en speciaal voor mensen met chronische pijnklachten aan het bewegingsapparaat. Het revalidatieprogramma heeft ten doel om beter te leren omgaan met pijn en de beperkingen, waardoor de kwaliteit van het leven verbeterd.

Chronische pijn

Er zijn veel mensen die al langere tijd pijnklachten hebben (langer dan drie maanden) en waarbij eerdere behandelingen niet of nauwelijks hebben geholpen. Deze zogenaamde chronische pijnklachten zijn complex, omdat vaak meerdere factoren een rol spelen. Dit kunnen lichamelijke, persoonlijke, sociale en arbeidsgerelateerde factoren zijn.

Herken je je in bovenstaande klachten dan kan een pijnrevalidatieprogramma jou wellicht helpen. Het revalidatieprogramma heeft ten doel om je beter te leren omgaan met pijn en de beperkingen, waardoor de kwaliteit van het leven verbetert en je weer zo goed mogelijk kunt deelnemen aan de maatschappij.

Het soort programma is afhankelijk van de aard van de aandoening. De inhoud van het programma wordt op maat gemaakt, rekening houdend met de ernst van je klachten en beperkingen. Het basisprogramma duurt dertien weken en kan, indien je werknemer bent, na toestemming van de werkgever met drie of zes weken verlengd worden met een ‘werkgeversmodule’.

Vergoeding / aanmelding

De poliklinische revalidatieprogramma’s worden vergoed uit het basispakket van je zorgverzekering. Dit gaat altijd ten koste van het eigen risico.

De werkgevermodules worden door de werkgever vergoed omdat arbeidsgerelateerde problematiek niet onder de zorgverzekering valt.

Je kunt je vrijblijvend en kosteloos aanmelden voor een kennismakingsgesprek, een zogenaamde Revalidatiescreening. Dit bestaat uit een oriënterende intake ondersteund met vragenlijsten. Hier worden de klachten geïnventariseerd en wordt er gekeken of je in aanmerking komt voor een revalidatieprogramma. Je hebt de mogelijkheid om de sfeer van het centrum te proeven en je te oriënteren of je je kunt vinden in de aanpak en de inhoud van het voorgestelde programma.

De zorgverzekering (basispakket) vergoedt deze programma’s. Om aan deze programma’s deel te kunnen nemen is wel een verwijzing via de huisarts of medisch specialist nodig.

Meer informatie vindt je op www.oca.nl.

Fysergo

Ons centrum maakt deel uit van een netwerk van totaal 140 centra. Fysergo is het grootste landelijke re-integratiebedrijf op het gebied van fysieke en werkgerelateerde klachten.
De re-integratieprogramma’s van Fysergo zijn gericht op het effectief terugdringen en beheersen van verzuim, het optimaliseren van inzetbaarheid van werknemers.
De arbeidstherapeut zal naast hands-on behandelingen je adviseren met betrekking tot je werkplek en begeleiden bij fysieke trainingsprogrmma’s.

Als jouw bedrijf of instelling (zoals bijvoorbeeld de Gemeente) een contract heeft gesloten met Fysergo dan kom je in aanmerking voor het volgen van één van de programma’s bij Fysergo Wantveld.

Meer informatie vindt je op www.fysergo.nl.