COVID-19

6 november 2021 –

Vanaf 6 november gelden nieuwe Corona-maatregelen. Voor de fysiotherapiepraktijk betekent dit, samengevat:

 • De gezondheidcheck blijft van kracht. Bij symptomen die op COVID-19 lijken zoals koorts, loopneus en hoesten: blijf thuis en neem telefonisch met ons contact op;
 • Waar mogelijk houden we binnen de praktijk 1,5 meter afstand, zoals in de wachtkamer en de oefenzaal. Kom zoveel mogelijk alleen naar de praktijk;
 • Gebruik de alcoholdispensers (1 staat bij de wachtkamer en 1 staat in de oefenzaal) voor het reinigen van je handen;
 • Het dragen van een mondkapje (‘mond-neusmasker’) is verplicht. Kunstoffen gezichtsschermen die zgn ‘face shields’ zijn geen mond-neusmasker en kunnen we derhalve niet toestaan.

26 september 2021 –

Langzaam naar normaal…

 Welke maatregelen gelden op dit moment nog voor de fysiotherapie-praktijk?

 • Kom niet naar de praktijk en neem telefonisch met ons contact om wanneer je COVID-19 ziekteverschijnselen hebt: zoals hoesten en koorts.

1 augustus 2021 –

Langzaam naar normaal…

De afgelopen maanden zijn een aantal Corona-maatregelen afgebouwd. Welke maatregelen gelden op dit moment nog voor de fysiotherapie-praktijk?

 • Kom niet naar de praktijk en neem telefonisch met ons contact om wanneer je COVID-19 ziekteverschijnselen hebt: zoals hoesten en koorts
 • Kom zoveel mogeljk alléén naar de praktijk. Maximaal 1 persoon tegelijk in de lift. Niet meer dan 6 personen mogen tegelijk gebruik maken van de wachtkamer.
 • Reinig bij binnenkomst je handen. In de praktijk staan twee kolom-dispensers voor effectieve desinfectie.
 • Gebruik van de kleedkamers met maximaal 4 personen tegelijk. Hier alleen de schoenen omwisselen
 • Draag een mond-neusmasker

15 december 2020 –

Fysiotherapie-praktijken blijven open

 De vergaande Lockdown die tot en met 19 januari 2021 zal duren, geldt niet voor de medische contactberoepen, zoals tandartsen en fysiotherapeuten.

Vooralsnog gaan alle therapieën (hands-on behandelingen én oefentherapie/ revalidatie/medische trainingstherapie in de oefenzaal) gewoon door!

Uiteraard op de Corona-veilige manier met alle noodzakelijke hygiënische voorzorgsmaatregelen en beperkte aantallen personen.

1 december 2020 – Corona update

Dragen van mondkapje verplicht per 1 december

In verband met de aangescherpte Corona-maatregelen is het dragen van een mondkapje (neus-mond masker) in alle ruimtes van de fysiotherapiepraktijk verplicht. Dit geldt voor alle bezoekers van de praktijk.

Dank voor uw medewerking,
Team Fysiowantveld

 

1 oktober 2020 – Corona update

Update dragen van mondkapje binnen de praktijk.

Sinds 30 september is er een nieuw advies gekomen voor de publieke ruimte t.a.v. het dragen van een mondkapje. Vooruitlopend op verder beleid is het dringende advies van het kabinet en onze beroepsgroep om in de publieke ruimte mondkapjes te dragen.

Wij nemen dit advies over en stellen het op prijs als onze patiënten een mondkapje dragen. Dit advies is vooral bedoeld voor tijdens de behandeling wanneer wij ons binnen de 1,5 meter bevinden. Dit geldt vooralsnog niet voor de oefenruimtes.

Let op: het dragen van een mondkapje is niet verplicht en wij zullen het dragen ervan vooralsnog niet handhaven.

Vriendelijke groet,
Team Fysiowantveld

 

14 juli 2020 – Corona update

Sinds mei mogen fysiotherapiepraktijken weer opschalen. Naast hoge kwaliteit willen wij je ook veilige en verantwoorde zorg blijven bieden. Daarom gelden er extra Corona-maatregelen in onze praktijk.

Afspraak maken

 • Het maken van een afspraak kan uitsluitend telefonisch.
 • Tijdens de aanmelding zal de assistente enkele aanvullende vragen stellen m.b.t. klachten en gezondheidstoestand. Deze telefonische ‘triage’ moet uitwijzen of je aan de ‘niet-Corona criteria’ voldoet en gezien kan worden door één van onze fysiotherapeuten.

De maatregelen die zijn genomen BINNEN de praktijk

 • Maximaal één persoon tegelijk in de lift.
 • Ook in de wachtkamer wordt de 1,5 meter afstand gerespecteerd. Er is een beperkt aantal zitplaatsen in de wachtkamer
 • In de oefenzaal mogen maximaal tien cliënten tegelijk aanwezig zijn. Elke training begint op het hele uur en duurt maximaal één uur.
 • Jouw therapeut is niet verplicht maar kan zo nodig passende beschermende middelen gebruiken bij onderzoek en behandeling (handschoenen, mondkapje, spatbril).

Wat verandert er voor jou

 • Als je naar de praktijk komt en blijkt toch COVID-19 ziekteverschijnselen te hebben dan zullen we je helaas naar huis moeten sturen voor de veiligheid van ons en onze cliënten.
 • Kom ajb alléén naar de praktijk. Word je gebracht, dan blijft de chauffeur buiten wachten in de auto.
 • Je kunt maximaal 5 minuten voor de geplande afspraak in de wachtruimte plaats nemen.
 • Kom je in de oefenzaal trainen, zorg dan dat je in sportkleding naar de praktijk komt. De kleedkamers zijn toegankelijk voor maximaal twee cliënten tegelijk en mogen slechts gebruikt worden voor het omwisselen van de schoenen.
 • Reinig bij binnenkomst je handen. In de praktijk staan twee kolom-dispensers voor het effectief reinigen van de handen.
 • Neem 1 grote handdoek mee indien je behandeld of onderzocht gaat worden in een behandelkamer.

Vriendelijke groet,
Team Fysiowantveld

 

24 april 2020 – Corona update

Fysiotherapie en de Corona-maatregelen

Wij volgen het Triage-advies van onze beroepsvereniging KNGF dat geheel in lijn is met de huidige ‘intelligente lockdown’. Vandaar dat onze praktijk én oefenzaal gewoon toegankelijk zijn voor de niet-risicogroepen.
Waar mogelijk doen we ‘behandeling op afstand’ (telefonisch consult en huiswerk-oefenprogramma’s), waar nodig ook hands-on behandelingen. Dit laatste uiteraard met gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
In de oefenzaal mogen maximaal acht personen tegelijk trainen om de veilige afstand van anderhalve meter te kunnen garanderen.

20 maart 2020 – Corona update

Op basis van de adviezen en informatie van de RIVM die wij vandaag hebben ontvangen, kunnen we doorgaan met leveren van de noodzakelijke fysiotherapeutische zorg. Eveneens op grond van deze informatie is er (nog) geen reden om praktijken volledig te sluiten. Maar dit standpunt is afhankelijk van de ontwikkelingen die momenteel heel snel gaan. De overheid kan op enig moment alsnog besluiten tot een Lockdown.

De nieuwe richtlijn van het RIVM houdt in dat wij geen patiënten meer zullen ontvangen op de praktijk met één van de onderstaande verschijnselen: 

a. (neus-)verkoudheid 

b. hoesten, kuchen of niezen 

c. loopneus 

d. keelpijn 

e. verhoging (= tot 38 graden) of koorts 

f. kortademigheid 

g. hoofdpijn 

h. branderige ogen 

i. moeheid 

j. je ziek voelen 

k. diarree 

Daarnaast mogen wij ook geen zorg meer verlenen aan de groep kwetsbare patiënten, dat wil zeggen: 70-plussers en patiënten  met ernstige hart-, longaandoeningen en afgenomen afweersysteem.

Voor de overige patiënten blijven wij gewoon bereikbaar en leveren wij de noodzakelijke zorg. 

 

17 maart 2020 – Corona update

Gistermiddag was Guido van Woerkom, voorzitter van onze beroepsvereniging KNGF, aanwezig bij een extra vergadering van VWS, samen met andere koepels, Zorgverzekeraars Nederland, zorgverzekeraars en ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, om over de behandeling van patiënten, en de maatregelen die nodig zijn om patiënten te kunnen blijven behandelen, te praten.

Hij heeft daar namens de beroepsgroep opheldering gevraagd rondom vele vragen die er in de achterban leven.

Van Woerkom heeft vanmorgen onder meer het volgende aan de aangesloten fysiotherapeuten geschreven:

Het KNGF heeft naar aanleiding van signalen die we vanuit onze achterban ontvingen, ingebracht dat huisartsen een dringend beroep blijven doen op de inzet van fysiotherapeuten. Ons wordt gevraagd om noodzakelijke fysiotherapeutische zorg te blijven leveren. Om schouder aan schouder met huisartsen en medici te staan. Als primair aanspreekpunt voor houding- en beweging gerelateerde zorg, zodat huisartsen en ziekenhuizen niet nog meer belast worden. Denk aan bijvoorbeeld valtrauma’s van ouderen, het op de been houden van cruciale beroepsgroepen, fundamentele klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat en zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven om ziekenhuizen te ontlasten.

Wij zijn uiteraard heel tevreden met de oproep van VWS om de noodzakelijke zorg te blijven geven. Daarom blijft onze praktijk gewoon toegankelijk voor behandelingen én voor het volgen van trainingsprogramma’s.

16 maart 2020 – Maatregelen Corona-uitbraak

Geachte bezoekers van Wantveld Fysiotherapie,

als client van onze praktijk vertrouwt u op ons om in een professionele omgeving behandeld te worden of te kunnen revalideren. Door de Corona-uitbraak en de maatregelen van de overheid zult u wellicht vragen hebben over de mogelijkheid om u therapie voort te zetten.  Wij kunnen u verzekeren dat wij alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om uw gezondheid te beschermen. Graag willen wij u uitleggen wat wij in onze praktijk doen om aan de huidige strenge normen voor veiligheid en hygiëne te voldoen zodat u gewoon uw therapie kunt vervolgen.

 • Handen schudden bij binnenkomst laten we achterwege, de wachttijd in de wachtkamer beperken wij tot het minimum.
 • Wij verzoeken een ieder die last heeft van neusverkoudheid/ hoesten / keelpijn of koorts thuis te blijven.
 • In de oefenzaal mag slechts een beperkt aantal cliënten tegelijkertijd trainen, zodat voldoende fysieke afstand gewaarborgd blijft.
 • Kwetsbare patiënten, zoals ouderen met COPD, kunnen wij thuis bezoeken. Ook telefonische consulten zijn mogelijk evenals het mailen of opsturen van oefenprogramma’s.We volgen de adviezen van het RIVM, de GGD en onze beroepsorganisatie KNGF op de voet.

We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en passen ons beleid daar continue op aan.

Hartelijk dank voor uw vertrouwen en wij zien u graag in de praktijk,

namens het team Fysiotherapie Wantveld